תנאי שימוש – ringisrael

משלוחי אקספרס בחינם לכל הארץ ברכישה מעל ₪250

תנאי שימוש

אתר רינג-ישראל תנאי שימוש

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר רינג-ישראל שכתובתו ברשת האינטרנט  https://ringisrael.co.il (להלן: "האתר" ו/או "אתר האינטרנט"),המופעל ע"י  הראל שיווק (להלן: "הנהלת האתר").
 2. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים המוצעים לציבור הרחב.
 3. המידע ו/או השימוש באתר ו/או הגלישה באתר הינם בכפוף לתנאים, ההגבלות והאחריות המפורטים להלן.
 4. הגולש מאשר כי הוא מודע לעובדה שהנהלת האתר רשאית לשנות/לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, וחלה עליו החובה להתעדכן בתנאי השימוש במעמד הרכישה, לפני ביצוע וכתנאי לביצועה – ביצוע הרכישה יהווה הסכמה מפורשת לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן.
 5. התנאים המפורטים להלן הינם בנוסף לתנאים המפורטים לצד כל מוצר, כמפורט באתר עצמו, ובכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין המפורט להלן יגברו הוראות תנאי השימוש, כמפורט לעיל ולהלן.
 6. הנהלת האתר רשאית לשנות את המחירים ו/או מוצרים המוצעים על-ידה ו/או לשנות את מגוון השירותים ו/או ההטבות.
 7. המידע המופיע באתר מופנה ומיועד לגולשי האתר ומופנה לגברים ולנשים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 

קבלת תנאי השימוש

 1. הגולש באתר מאשר כי קרא את תנאי השימוש, ובעצם השימוש במידע ו/או הגלישה באתר מקבל על עצמו הגולש באתר את התנאים המפורטים בתנאי השימוש, לעיל ולהלן ללא יוצא מן הכלל.
 2. יודגש כי, רכישת הטבות ו/או מוצרים ו/או הזמנת שירותים ו/או מימוש ההטבות המפורטות באתר זה מוגבלת למי שמלאו לו 18 שנים, ובעצם ביצוע פעולות אלו מצהיר המבצע כי מלאו לו 18 שנים.
 3. הגולשים באתר מצהירים כי ברור וידוע להם שהמידע המופיע באתר מתעדכן מעת לעת ועל-כן אין להסתמך על מידע ישן ו/או מידע שאינו עדכני לחלוטין.
 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להודיע לגולש כי פעולה כלשהי ו/או רכישת מוצר ו/או מימוש מבצעים והטבות, אינם זמינים או אינם ניתנים למימוש, בנקודת זמן כזאת או אחרת, מכל סיבה, ולא יהיה בכך כדי להקים לגולש כל טענה בגין הסתמכות על המידע באתר.
 5. המידע המופיע באתר אינו מהווה הצעה לציבור הרחב, וכי רק השלמת הרכישה דרך האתר וקבלת אישור על ביצועה יחייבו את הצדדים, הכל בכפוף לתנאי השימוש לעיל ולהלן.
 6. אחריותו של הגולש לבחון את התנאים המיוחדים למימוש כל רכישה ו/או שירות מוצע, לרבות התנאים המיוחדים הספציפיים המופיעים בסמוך לכל מוצר. לא תישמע טענת גולש באתר לפיה לא ידע את התנאים מקום בו התנאים פורסמו באתר, וחזקה על הגולש כי היה מודע להם ואישר אותם בעת ביצוע הרכישה.
 7. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי השימוש לבין האמור בכל דרך אחרת באתר לרבות בדרך פרסומית, על ידי הנהלת האתר בדבר השירותים ו/או ההטבות המפורסמים באתר, יגברו הוראות תנאי השימוש.

 

השימוש באתר

 1. מובהר כי אתר האינטרנט יהיה פתוח וזמין במשך כל שעות היממה וכי ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים המוצעים באתר בכל חודש מחודשי השנה ובכל יום מימות השבוע, לרבות שישי ושבת, כמו גם חגים וחופשות, והכל בכפוף לתנאי הספק ומדיניותו.
 2. גולש באתר לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר בכתב ומראש.
 3. יודגש כי, מכירת המוצרים באתר תעשה במחיר קבוע מראש מועד גמר המלאי, בכפוף לפרטי המכירה הספציפית ובכפוף לתנאי השימוש להלן ולעיל.
 4. על עסקה שחלה עליה חובת תשלום מס ערך מוסף, המחיר שיופיע באתר יכלול את המע"מ.

 

מדיניות אספקת המוצרים

 1. מוצר שנרכש באתר יסופק תוך תקופה של 2-8 ימי עסקים, בכפוף למדיניות חברת השילוח.
 2. למען הסר ספק יובהר כי, המוצרים שנקנו באתר יחד יסופקו באותו מועד או בסמוך, כל מוצר יסופק בהתאם לתקופת האספקה כאמור.
 3. ניתן לבצע הזמנה לכל אזור בארץ בכפוף למדיניות חברת השילוח.

 

זכויות יוצרים

 1. מובהר כי זכויות היוצרים של אתר זה שייכות להנהלת האתר שעושה בהם שימוש עפ"י הרשאה מאת בעלי הזכויות, והכל בהתאם לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ודיני זכויות יוצרים התקפים בישראל.
 2. זכויות היוצרים כוללות כל טקסט, תמונה, איור, קטעי קול, קטעי וידאו, מוסיקה, יישומי תוכנה וגרפיקה, דמויות ומוצרים המוצעים למכירה לציבור הגולשים (להלן: "החומר המוגן").
 3. גולש באתר רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר שבאתר, ובכל מקרה שלא לעשות שימוש מסחרי בחומר המוגן. מובהר כי שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר.
 4. המצטט חייב לציין את המקור לציטוט. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחומר המוגן, לרבות תוך סילוף, פגיעה ו/או שינוי אחר בחומר לכל צורך ו/או שימוש.
 5. אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם חומר מוגן ללא הסכמה בכתב מאת הנהלת האתר. הגולש באתר משחרר בזאת את הנהלת האתר ו/או בעלי הזכויות באתר מכול אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לטיב ו/או לאיכות ו/או להתאמת השירות ו/או ההטבה ו/או מימושם בפועל לצרכיו האישיים.

 

הגבלת אחריות

 1. ידוע לגולש באתר כי ישא באחריות בלעדית ומלאה לאופן שבו עושה הגולש שימוש במוצרים שנרכשו באתר.
 2. הנהלת האתר ו/או בעלי הזכויות באתר לא יישאו באחריות לכל נזק שנגרם לגולש באתר או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה של שימוש במוצר שנרכש באתר. הגבלת האחריות המפורטת לעיל תחול על הנהלת האתר ו/או בעלי הזכויות באתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם.
 3. הנהלת האתר ו/או בעלי הזכויות באתר לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית ו/או פעילות הנוגדת את תנאי השימוש באתר, על ידי גולשי האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

 

מדיניות פרטיות

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסירת פרטים מגולש באתר כחלק מתהליך רכישת המוצרים באתר, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד, וזאת לצורך, אימות זהות הרוכש, דיוור ועדכון ההטבות השונות אשר יוצעו לגולשי האתר באופן קבוע.
 2. יודגש, כי אי-מסירת הפרטים על ידי הגולש באתר, ככל שאלה ידרשו עלולה שלא לאפשר שלמתה של עסקה, ההחלטה בנושא שמורה .
 3. היות ואתר האינטרנט נמצא בסביבה מקוונת, שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת של המידע, כל גולש המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד. יחד עם זאת, אתר האינטרנט יעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.
 4. הנהלת האתר ו/או בעלי הזכויות באתר לא יישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, לאבדן הכנסות, להוצאות, לפגיעה בשם טוב, להסתמכות, להפרת חוזה שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום.
 5. מובהר, כי ביצוע רישום באתר ו/או מסירת פרטים אישיים על ידי גולש, תהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) מהנהלת האתר, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיו"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. גולש באתר רשאי, בכל עת, להודיע להנהלת האתר המפעילה את אתר האינטרנט, על רצונו להסיר את פרטיו מרשימות הדיוור של האתר, ע"י לחיצה על "הסרה" להודעה.
 6. בנוסף, אתר האינטרנט ו/או הנהלת האתר יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של גולש שנאסף אגב שימוש באתר האינטרנט לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגיות" (cookies) כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
 7. גולש באתר שיגיש תלונה בנוגע למוצר/שירות/הטבה ספציפיים, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו האישיים, כפי שאלה תועדו באתר האינטרנט, לגורם הרלוונטי לצורך בירור תלונתו. יודגש, כי אין באמור משום התחייבות של אתר האינטרנט ו/או הנהלת האתר לטפל בתלונות.
 8. אתר האינטרנט והנהלת האתר יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.
 9. גולש המעוניין להוציא את שמו מרשימת הדיוור של האתר יפנה באמצעות המייל להנהלת האתר: ringisrael2020@gmail.com 

 

קישורים

 1. באתר זה יכול שיופיעו קישורים (links) לאתרים אחרים. אין בהוראות שלעיל ולהלן כדי לגרוע מהוראות תנאי השימוש באתרים אחרים ואין בהוראות האתרים האחרים משום ביטול ו/או החרגת הוראות תנאי שימוש זה.
 2. על הגולש באתר זה לדאוג לבחון ולקרוא את הוראות האתרים האחרים שבאמצעות קישורים באתר זה ניתן להגיע אליהם.
 3. הקישורים נועדו לנוחות הגולש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים, שאינם שייכים לחברה, אם לא צוין אחרת באתר זה, ידוע לגולש כי אין בין האתר החיצוני המקושר לבין הנהלת האתר כל יחסים משפטיים או מסחריים ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה.
 4. אין הנהלת האתר אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד שלישי, גם אם הגולש הופנה אל אותו אתר באמצעות קישור באתר.
 5. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן אישור, המלצה או העדפה, ע"י הנהלת האתר, לאותם אתרים מקושרים, לרבות מסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
 6. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי הקישור לאתרים אחרים יהיה בכל זמן פעיל ו/או שמיש.

 

מדיניות ביטול עסקה

 1. ביטול הזמנת מוצרים על ידי חבר המועדון תיעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות") ובהתאם למדיניות האתר כפי שמפורסמת באתר וכפי שתעודכן מעת לעת. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כדלקמן:

ביטול עסקה ייעשה למול הנהלת האתר, כאשר מוסכם כי מועד הביטול יהיה המועד שבו נמסרה ההודעה להנהלת האתר, באמצעות אפשרות יצירת קשר באתר או באמצעות דואר אלקטרוני.

גולש באתר רשאי לבטל את העסקה בתוך תקופת הביטול על פי הגדרתה בסעיף 14ג(ג) לחוק              (להלן: "תקופת הביטול"), שלאחריה לא ניתן לבטל את העסקה.

 1. אין אפשרות לביטול חלקי של עסקה, ובכל מקרה בו גולש באתר יבקש לממש רק חלק מהעסקה יהא עליו לבטל את כל העסקה בכפוף לתנאים המפורטים לעיל ולהלן ולבצע הזמנה חדשה.

 

ביטול עקב פגם או אי התאמה –

 1. במקרה של ביטול עסקה בתקופת הביטול, עקב פגם או אי התאמה, ולאחר קבלת הודעה על כך מאת גולש האתר, תדאג הנהלת האתר להשיב את הסכום ששולם על ידי הגולש בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.
 2. מקום בו סופק מוצר תדאג הנהלת האתר להשבה כאמור בסעיף זה רק לאחר גולש האתר החזיר את המוצר, הודיע להנהלת האתר על כך בכתב והמוצר הגיע לידי הנהלת האתר.

 

ביטול עסקה, בתוך תקופה הביטול, שלא עקב פגם או אי התאמה –

 1. גולש יוכל לבטל עסקה שלא עקב פגש או אי התאמה, בתנאים המצטברים הבאים:
  • הביטול נעשה בכפוף להוראות תנאי השימוש ובתוך תקופת הביטול.
  • הגולש הציג חשבונית הקניה המקורית.
  • ערך המוצר גדול מ-50 ₪.
  • המוצר לא נפגם והגולש לא עשה בו כל שימוש (לרבות חיבור לחשמל).
  • המוצר החוזר לידי הנהלת האתר אריזתו המקורית, שלם תקין וללא פגם.
 2. דמי המשלוח יחולו על הגולש באתר אף אם המוצר לא סופק לו אך נמסר לחברת השילוח.

 

תוצאות ביטול עסקה

 1. הנהלת האתר תיצור קשר עם הגולש ותפעל, בכפוף לתנאי השימוש, להשיב לו, בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיה, את הסכום ששולם על ידו בגין המוצר, בניכוי דמי ביטול בשיעור %5 מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם.

 

שונות

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי השימוש של אתר זה נתונה לבית משפט המוסמך לפי העניין במחוז תל אביב.
 2. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי השימוש לעיל לא תפגע בתקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 

קריאת תנאי השימוש הנ"ל, מהווה תנאי בסיסי לשימוש ו/או גלישה ו/או רכישת מוצרים עבור גולשי האתר. גולש באתר העושה שימוש רוכש מוצרים ו/או המממש הטבות, ככל שיוצעו כאלה באתר מעת לעת, מאשר בזאת כי קרא את תנאי השימוש במלואם, התנאים מובנים לו וכי הוא מקבל את התנאים המופיעים בו ללא כל סייג.

 

גלישה נעימה,

 הנהלת האתר.

 

מוצרים נבחרים